RSS
ENFRNL

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door financiering van de ware economie ondersteunt SG Equipment Finance de ontwikkeling van het MKB segment.

Dankzij haar aanwezigheid in 35 landen ondersteunt SG Equipment Finance meer dan 140.000 kleine en middelgrote ondernemingen in heel Europa, zowel voor vervanging van bestaande apparatuur en machines als ook uitbreidingsinvesteringen. Zo maakt SG Equipment Finance het mogelijk om voor het Europese MKB financieringen te verkrijgen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Dit is te danken aan afspraken met internationale financiële instellingen zoals de Europese Centrale Bank (ECB) en de European Investment Bank (EIB). Daarnaast zijn er speciale financieringsprogramma’s ontwikkeld voor de landbouw sector zodat ook deze MKB bedrijven toegang krijgen tot lokale of Europese subsidies.In 2012 is SG Equipment Finance zich gaan richten op de Duitse deposito markt waardoor er een innovatieve online bank ontstond onder het label ‘GEFA bank’. De via GEFA bank aangetrokken financiële middelen zijn speciaal aangewend voor financieringen van Duitse MKB bedrijven. Dit alles in het kader van het motto: ´Interests made in Germany`.SG Equipment Finance is tevens actief op het gebied van financieringen voor de medische sector (zoals medische apparaten voor visualisering, scanners, etc.) als gevolg van een joint venture met Philips Medical Capital.
Mede dankzij deze nauwe samenwerking, welke is gericht op het MKB segment, ontving SG Equipment Finance in 2013 voor het tweede opvolgende jaar de onderscheiding `MKB Kampioen van het jaar award’. Daarnaast ontving de Engelse divisie van SG Equipment Finance in hetzelfde jaar de onderscheiding ´Lessor van het Jaar award´ van Leasing Life voor haar rol bij financieringen in de ware economie.